تب پیشفرض

[su_tabs]
[su_tab title=”تب 1″]محتوای تب 1 [/su_tab]
[su_tab title=”تب 2″]محتوای تب 2 [/su_tab]
[su_tab title=”تب 3″]محتوای تب 3 [/su_tab]
[/su_tabs]

تب عمودی

[su_tabs vertical=”yes”]
[su_tab title=”تب 1″]محتوای تب 1[/su_tab]
[su_tab title=”تب 2″]محتوای تب 2[/su_tab]
[su_tab title=”تب 3″]محتوای تب 3[/su_tab]
[/su_tabs]

تب غیرفعال

[su_tabs]
[su_tab title=”تب 1″]محتوای تب 1[/su_tab]
[su_tab title=”تب 2″]محتوای تب 2[/su_tab]
[su_tab title=”تب 3″]محتوای تب 3[/su_tab]
[su_tab title=”تب 4 (غیر فعال)” disabled=”yes”]محتوای تب 4[/su_tab]
[su_tab title=”تب 5 (غیر فعال)” disabled=”yes”]محتوای تب 5[/su_tab]
[/su_tabs]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *