مجموعه کامن مارکت همواره تمام تلاش خود را در جهت ارائه خدمات قانونمند در فضای مجازی انجام داده است.

در این راستا کامن مارکت با دریافت کد شامد (شناسنامه دار شدن الکترونیکی محتوای دیجیتال) از saramad.ir در تاریخ 1397/09/10 قدمی نو برداشته است.

کد شامد:  1-1-3188-65-4-3